Bodø Ride- og Kjøreklubb

"En klubb for alle"

Ridehallen

Nyeste bilder

Newest Members

Viktige meldinger publiseres på Facebooksiden til hallen:  oppslagstavla - ridehallen brkk – søkeresultater | Facebook

Priser for bruk av ridehallen (01.01.18)

Helårsleie kr 1700.

Helårs er fra 01.01 til 31.12.


Halvårsleie (Jan-juni og juli-des) kr 900.

1. halvår er fra 01.01-31.06.

2. halvår er fra 01.07-31.12


Klippekort 10 klipp kr 1500.


Timeleie kr 150.

Timeleie ved bruk av ridehall for egentrening skal ikke brukes uten avtale med noen i styret på forhånd. Prøvetimer kan avtales med styret. 


I utgangspunktet så er det bare helårsleie, halvårsleie og klippekort som skal brukes ved trening i ridehallen. Unntak er da ved avtale med styret eller ved klubbtreninger. 


Deltakere på trening uten års, halvårs eller klippekort kr 75 pr time for klubbtreninger.

Brukere under 12 år bruker hallen gratis. 


Arrangementsleie:

  Dagsleie:                         kr ny pris - kommer.

  Helg lørdag og søndag:  kr ny pris - kommer


Alle typer for leie skal betales forskuddsvis.


Halleie kan betales via Vipps #24318 eller bankkonto. Betalingen må merkes med navn og om halleien skal følge hest eller rytter. 


Kontonummer: 1503 18 91180


Hallen kan bookes via appen teamup!


Bruk av ridehallen (14/02-12)

Booking av hallen skjer gjennom egen TeamUp. Det kan ikke bookes lengre enn 1 mnd fram i tid, med unntak av treninger. Det bookes fortrinnsvis 1 time pr trening. Det er mange som bruker hallen, det kan ikke forventes at man alltid rir alene. 

Nøkkel til hallen hentes og leveres på Shell Mørkved. Det er mulig å kjøpe ut egen nøkkel for et depositim på 400 kr. Ta kontakt med klubben om du ønsker dette. 

Lys skal være avslått når hallen ikke er i bruk.

Når du har brukt ridehallen, skal all møkk fjernes. Trillebåren skal

tømmes, slik at den er tom når neste mann skal bruke den. Møkk skal

tømmes mellom ridehallen og togbanen, så langt ut som mulig. 

 

Bruk gjerne av utstyret som står i hallen når du trener. Bommer som er pakket ned skal ikke brukes til trening. Utstyret skal settes på plass etter bruk, og settes slik at det ikke står i veien for atv når banen skal harves. Blir det skade på utstyr er det fint om det meldes fra til klubben.

 God Trening!