Bodø Ride- og Kjøreklubb

"En klubb for alle"

Ridehallen

Nyeste bilder

Newest Members

Priser for bruk av ridehallen (01.01.18)

Helårsleie kr 1700.

Helårs er fra 01.01 til 31.12.


Halvårsleie (Jan-juni og juli-des) kr 900.

1. halvår er fra 01.01-31.06.

2. halvår er fra 01.07-31.12


Klippekort 10 klipp kr 1500.


Deltakere på trening uten års, halvårs eller klippekort kr 150 pr time.


Arrangementsleie:

  Dagsleie:                         kr 400.

  Helg lørdag og søndag:  kr 700.


Alle typer for leie skal betales forskuddsvis.


Kontonummer: 1503 18 91180


Hallen kan nå også bookes på nett, trykk på Facebook ikonet!


Bruk av ridehallen (14/02-12)


Det er ikke ønskelig at hestene får rulle i ridehallen, dette er pga at

hestene vil rulle der vi allerede har problemer med groper i ridebanen.

 

 

Når du har brukt ridehallen, skal all møkk fjernes. Trillebåren skal

tømmes, slik at den er tom når neste mann skal bruke den. Møkk skal

tømmes mellom ridehallen og togbanen, så langt ut som mulig. 

 

 

Ridehallen (18/10-11)

 

Ridehallen er åpen!

 

Prisen per ekvipasje per time er 50 kr. 

 

 

Ridehallen! (1/10-11)

 

Ridehallen er stengt inntil videre. Dette er på grunn av dugnader som må gjennomføres før vinteren kommer. Det samme gjelder ridebanen.