Bodø Ride- og Kjøreklubb

"En klubb for alle"

Ridehallen

Nyeste bilder

Newest Members

Priser for bruk av ridehallen (12/1-14)

Medlemmer:

  Per time, per ekvipasje: 50 kr

  Halvårsleie:                    500 kr

  Helårsleie:                      800 kr

 

Ikke medlem:

  Per time, per ekvipasje: 75 kr

  Halvårsleie:                    750 kr

  Helårsleie:                     1400 kr

Arrangementsleie:

  Dagsleie:                       400 kr

  Helg lørdag og søndag:   700 kr

Helårs og halvårsleie følger kalenderåret.

1. halvår er fra 1/1-31/6 

2. halvår er fra 1/7-31/12

Disse betales forskuddsvis.

Kontonummer: 1503 18 91180

 

 

Hallen kan kun bookes 2 timer sammenhengende.

Hallen kan nå også bookes på nett, trykk på Facebook ikonet!

Bruk av ridehallen (14/02-12)


Det er ikke ønskelig at hestene får rulle i ridehallen, dette er pga at

hestene vil rulle der vi allerede har problemer med groper i ridebanen.

 

 

Når du har brukt ridehallen, skal all møkk fjernes. Trillebåren skal

tømmes, slik at den er tom når neste mann skal bruke den. Møkk skal

tømmes mellom ridehallen og togbanen, så langt ut som mulig. 

 

 

Ridehallen (18/10-11)

 

Ridehallen er åpen!

 

Prisen per ekvipasje per time er 50 kr. 

 

 

Ridehallen! (1/10-11)

 

Ridehallen er stengt inntil videre. Dette er på grunn av dugnader som må gjennomføres før vinteren kommer. Det samme gjelder ridebanen.